JURNAL RENUNGAN
MINGGU KE 6 2023

Volume 1
Minggu
6

Penolong yang Sepadan: Pasangan Setara di Hadapan Tuhan
Kejadian 2:18-20

"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." (Kej. 2:18)
Sahabat Keluarga, sejak bacaan pertama, kita telah sama-sama merenungkan karya Allah bagi dunia ini serta mandat Allah bagi manusia sebagai Imago Dei untuk merawat bumi serta segala isinya. Allah melihat, alangkah baiknya jika manusia memiliki seorang penolong yang akan bersama-sama dengannya memenuhi panggilan dari Allah. Menurut David John Atkinson (Teolog Anglikan dan penulis buku-buku Etika Kristen), frase 'penolong yang sepadan' (Ibrani: ezer keneg'do) memiliki arti yang begitu dalam, yaitu seseorang yang mengimbangi dan mendampingi sebagai rekan dan pelengkapnya. Artinya, tidak terkandung sifat…
Baca selengkapnya